Het ROLAND SDN40 lasnaaddetectiesysteem speelt een belangrijke rol binnen een nieuw productiesysteem dat onlangs door WAFIOS Production Technology en Schneider Machinebouw ontworpen is voor het volautomatisch vervaardigen van stabilisatorstangen. Stabilisatorstangen vormen een belangrijke bouwcomponent voor auto’s en vrachtwagens.


De markt dicteert steeds lichtere en rigidere (hoge torsiebelastingen) stabilisatorstangen. Hiervoor moet de productiemethode zelf doorontwikkeld worden: een flexibel en productief machineconcept is nodig om torsiestabilisatoren te produceren met steeds dunnere buiswanden aan steeds hogere sterkteniveaus. Tegelijk worden ontwikkelingscycli korter en productiebatches kleiner.


Dankzij ROLAND ELECTRONIC’s SDN40 lasnaaddetectiesysteem kan het nieuwe productiesysteem lasnaden van stabilisatorstangen succesvol detecteren en onder de juiste hoek positioneren. Hierdoor worden de stangen slechts minimaal blootgesteld aan materiaalstress tijdens de diverse buig- en vormbewerkingen. Seriematig bewerken van stabilisatorstangen leidt hierdoor tot een uiterst stabiel product, dat beduidend minder onderhevig is aan materiaalmoeheid. Ook niet-zichtbare lasnaden bij voorgeharde stalen pijpen kunnen dankzij de SND40 getraceerd worden, zoals volgende video duidelijk maakt.


Het verbinden, interlinken en automatiseren van de verschillende modules van dit productiesysteem laat duidelijk een verhoging in productiviteit zien. Tegelijkertijd is deze toepassing een mooi voorbeeld van Industry 4.0 ‘networked manufacturing’.

Terug naar overzicht

Het ROLAND SDN40 lasnaaddetectiesysteem speelt een belangrijke rol binnen een nieuw productiesysteem dat onlangs door WAFIOS Production Technology en Schneider Machinebouw ontworpen is voor het volautomatisch vervaardigen van stabilisatorstangen. Stabilisatorstangen vormen een belangrijke bouwcomponent voor auto’s en vrachtwagens.


De markt dicteert steeds lichtere en rigidere (hoge torsiebelastingen) stabilisatorstangen. Hiervoor moet de productiemethode zelf doorontwikkeld worden: een flexibel en productief machineconcept is nodig om torsiestabilisatoren te produceren met steeds dunnere buiswanden aan steeds hogere sterkteniveaus. Tegelijk worden ontwikkelingscycli korter en productiebatches kleiner.


Dankzij ROLAND ELECTRONIC’s SDN40 lasnaaddetectiesysteem kan het nieuwe productiesysteem lasnaden van stabilisatorstangen succesvol detecteren en onder de juiste hoek positioneren. Hierdoor worden de stangen slechts minimaal blootgesteld aan materiaalstress tijdens de diverse buig- en vormbewerkingen. Seriematig bewerken van stabilisatorstangen leidt hierdoor tot een uiterst stabiel product, dat beduidend minder onderhevig is aan materiaalmoeheid. Ook niet-zichtbare lasnaden bij voorgeharde stalen pijpen kunnen dankzij de SND40 getraceerd worden, zoals volgende video duidelijk maakt.


Het verbinden, interlinken en automatiseren van de verschillende modules van dit productiesysteem laat duidelijk een verhoging in productiviteit zien. Tegelijkertijd is deze toepassing een mooi voorbeeld van Industry 4.0 ‘networked manufacturing’.

Terug naar overzicht