Privacy statement

Privacy statement:
tsb - bescom respecteert de wettelijke privacyregels en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

De privacy van bezoekers aan de site wordt gerespecteerd door degene die bij tsb - bescom  veranrwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

tsb - bescom gebruikt uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en/of uw bestellingen. Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Wij maken u er op attent deze internetsite links kan bevatten naar andere internetsites waar in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing is.