SND 40 Lasnaaddetectie in buiglijn Stabilisatorstangen

Voor volautomatisch vervaardigen van stabilisatorstangen. Flexibele en productieve machineconcepten zijn nodig om torsiestabilisatoren te fabriceren met steeds dunnere buiswanden aan steeds hogere sterkteniveaus. Tevens worden ontwikkelingscycli korter en productiebatches kleiner.

Dankzij ROLAND ELECTRONIC’s SDN40 lasnaaddetectiesysteem kan dit innovatieve productiesysteem lasnaden van stabilisatorstangen succesvol detecteren en onder de juiste hoek positioneren. Hierdoor worden de stangen slechts minimaal blootgesteld aan materiaalstress tijdens de diverse buig- en vormbewerkingen. Seriematig bewerken van stabilisatorstangen leidt hierdoor tot een uiterst stabiel product, dat beduidend minder onderhevig is aan materiaalmoeheid. Ook niet-zichtbare lasnaden bij voorgeharde stalen pijpen kunnen dankzij de SND40 getraceerd worden, zoals volgende video duidelijk maakt.   

Terug naar overzicht