TSK42 2-voudige sensor testunit

(voor aansluitgegevens zie TSK40A)

2-voudige multifunctionele testunit voor diverse sensor signalen zoals:

  • Impulsgevers 5V TTL + inverse signalen
  • Impulsgevers 24V HTL
  • SSI
  • Lineaire sensoren (MTS) met Start/Stop signaal
  • Analoog -10 ... +10V, -20 ... -20mA

Op het front zijn diverse meetbussen aanwezig om een multimeter of oscilloscoop aan te sluiten alsmede een
15P sub-D connector voor aansluiten van sensoren met standaard kabels.

Kijk hier voor standaard leverbare aansluitkabels voor de TSK42.