Renewable Energy

Met de olie- en gasindustrie steeds meer onder druk en een wereldwijde  groeiende vraag naar energie, worden alternatieve energiebronnen steeds belangrijker. Er bestaann heel wat vormen van ‘alternatieve’ energie. Een groot deel hiervan zijn de zogenaamde duurzame of ‘renewable' energiebronnen: wind, water, zon en biomassa. Voor een optimale ontginning worden continu nieuwe methodes en slimmere technologieën ontwikkeld.
 
Renewable Energy positie meten

Bij elke vorm van ontginning speelt beweging en het monitoren daarvan een crusiale rol. In veel gevallen genereert de energiebron zelf een vorm van beweging. Vaak ook moet de ontginner een positionering toepassen voor optimaal rendement. Al deze bewegingen worden onder extreme outdoor omstandigheden gemeten. tsb-bescom heeft een grote range aan oplossingen in petto die aan deze kritische eisen voldoen: absoluut roterende encoders, lineaire meetstaven, impulsgevers, controlers, subsystemen voor temperatuurmanagement, oscillatiemeters, tiltsensoren en redundante snelheidssensoren. Onze hofleveranciers hiervoor zijn Lenord+Bauer, POSITAL en Temposonics.
 
MTS GH for renewable energy, tidal energy
redundante snelheidssensor wind turbine controler twee-assige inclinometer Temposonics lineaire positiesensor


 


Motion Control & Positioneringsoplossingen voor Renewable stroomopwekkers:
 

1.  Windmolens / Windturbines
renewable energy wind turbine control
 
  • In pitch control systemen: robuuste absolute & incrementele encoders voor nauwkeurige hoekmetingen en dynamische hoekbijstelling van de rotorbladen. Zo wordt optimale rotatiesnelheid gegarandeerd. 
  • Bij de kruibeweging: heavy duty encoders voor de optimale positieregeling van de nacelle in verhouding tot windrichting, ook wel ‘Azimuth’ feedback genoemd.
  • Temperatuurbewakingssyteem voor bescherming van vermogenselektronica, tandwielen en energiehouders tegen storingen en defecten bij extreme temperaturen.
  • Oscillatiesensoren voor het monitoren van het trillingsgedrag van windturbines.
  • Complete besturingen c.q. plc’s met complexe, geschakelde control loops voor de pitch control van de wieken. 

2.  Zonnepannelen

Voor zowel fotovoltaïsche systemen (elektriciteitsopwekking) als geconcentreerde zonne-energie systemen (warmteopwekking) zijn zonnevolgsystemen onmisbaar voor het behalen van optimaal rendement. Deze ‘solar tracking systems’ kunnen met verschillende sensoroplossingen van tsb-bescom ingevuld worden.

  • Met compacte, zeer nauwkeurige inclinometers c.q. ‘tiltsensoren’ waarmee het zonnepaneel dankzij twee-assige metingen de zon van Oost naar West laat volgt alsook zijn vertikale ‘hoogte’ in de lucht.
  • Met lineaire positiesensoren - ingebouwd in hydraulische cilinders - die op hun beurt zonnepanelen positioneren in functie van de zonnestand (tweedimensionaal)

Een besturingssysteem berekent continu de juiste hoek tot de zon, vergelijkt deze met de actuele positie van het zonnescherm en stuurt bij via een closed-loop regeling.
 

3.  Golfkracht en getijde-energie centrales

Renewable Energy Tidal Power Station, getijde-energie

Golven en getijdewisselingen vormen een relatief nieuwe vorm van ‘renewable energy’. Veel oplossingen voor het omzetten van deze vormen van natuurenergie naar elektriciteit bevinden zich nog in ontwikkelfase. Toch zien we dat ook hier dat de lineaire positiesensoren van Temposonics, middels de hydraulische cilinders waarin ze worden gebouwd, een belangrijke rol spelen bij het meten en aansturen van beweging. Talrijke nieuwe concepten voor de opwekking van elektriciteit uit golfkracht en getijde-energie worden nu al uitgevoerd met de positiesensoren van Temposonics.
 

4.  Waterkrachtenergie

Met de lineaire meetstaven van Temposonics worden schoepen, kleppen en spuitkoppen binnen diverse typen waterkrachtturbines gepositioneerd. Denk aan: francis turbines, kaplan turbines en pelton turbines
De positiesensoren worden ingebouwd in hydraulische cilinders. Een closed-loop regeling zorgt voor een optimale watertoevoer en rotatiesnelheid van de turbine en dus voor een zo hoog mogelijk rendement.