Marine & Offshore

Denk je aan Nederland en haar industrie, dan denk je vrijwel direct aan scheepsrederijen, baggerindustrie, offshore windmolenparken, olie en gaswinning van Shell, voorbereidend bodemonderzoek van partijen als Fugro, installatie en ontmanteling van olieplatformen en pijplijnen. Dit zijn vrijwel allemaal activiteiten die op volle zee of aan boord van een schip plaatsvinden en in wezen een voortzetting van eeuwenoude Nederlandse tradities!
 
marine offshore, NRB platform, Australië, Heerema

Ook bij heel wat nieuwere takken van ‘offshore’ sport zijn de nodige Nederlandse partijen betrokken met know-how en creativiteit. Een mooi voorbeeld is het grote ‘The Ocean Cleanup’  project van Bojan Slat, of talrijke nieuwe concepten voor getijdenenergiecentrales. Overal wordt een beroep gedaan op Nederlandse research & development en engineering skills.
 
marine offshore, installatie windmolentsb – bescom  is al decennialang een speler binnen deze ‘Marine en Offshore’ markten. Als in geen ander segment worden hier namelijk beweging en positie gemonitord. tsb – bescom levert oplossingen voor plaatsbepaling, positionering, snelheids- en afstandsmetingen. Onze ervaring en expertise valt in belangrijke mate toe te schrijven aan de vier sensormerken die wij in de Benelux adviseren en verdelen: Lenord+Bauer, POSITAL, Emeta en Temposonics. Deze fabrikanten ontwerpen hun absolute encoders, impulsgevers, inclinometers, trekdraadencoders en lineaire meetsystemen zodanig dat ze veeleisende omgevingen hun werk doen. ‘Marine & Offshore’ is er zeker zo’n omgeving!
 
marine offshore, hydrauhammer, Cape HollandZodra je op zee of aan boord van een schip positie of beweging gaat meten, moet je met ‘heavy duty’  omstandigheden rekening houden: extreme temperaturen en temperatuurschommelingen, zilte lucht, onderdompeling in zout water, ijsvorming, hoge schokbelastingen, vervuiling …. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben onze partners, soms in directe samenwerking met tsb – bescom - complete ‘heavy duty’ sensorlijnen ontworpen.  Deze meetapparaten zijn qua meettechnologie, elektronica en behuizing zeer robuust en schokbestendig gemaakt. tsb – bescom zelf voorziet op aanvraag sensoren en toebehoren van een speciale offshore coating ter optimale bescherming tegen zilte zeelucht.
 

De positie-, tilt- en verplaatsingssensoren van tsb – bescom worden bij heel wat marine & offshore toepassingen ingezet:
  • Positioneren van offshore windmolens en de platforms onder deze molens
  • Monitoren van getijdenenergiecentrales en waterturbines
  • Positioneren van olie- en gaspijplijnen op de zeebodem
  • Opbouw, installatie en ontmanteling van olieplatforms en de platformfundaties
  • Positioneren van offshore kranen en gangways met o.a. heave compensation technologie
  • Winch control voor intrekken en uitzetten van aanmeerlijnen, kabels, kettingen, netten en ankers
  • Toerentalbewaking van elektromotoren om de continuïteit van diverse functies aan boord te garanderen (bij jachten, FPSO-vaartuigen, baggerschepen, binnenvaartschepen, …)
  • Meten en monitoren van de slag van hydraulische cilinders

marine offshore, aegir heerema


Voorbeelden van Marine & Offshore sensoren:

De producten zijn meestal van RVS en kunnen voorzien worden van een offshore coating of uitgevoerd worden volgens de Atex richtlijn.

De sensoren van de partners van tsb - bescom worden wereldwijd ingezet in bijvoorbeeld onderwaterrobots (ROV’s), baggerschepen, sleepboten, drijvende bokken en onderzeeërs.